Back to all Post

Informacja na temat wjazdu do Turcji

Uprzejmie informujemy o decyzji władz tureckich z dnia 31 maja br. dotyczącej przepisów wjazdowych do Turcji. 

Podróżni z Polski po okazaniu dokumentu wydanego przez polskie władze, który będzie potwierdzał, że zostali oni zaszczepieni co najmniej 14 dni przed wjazdem do Turcji i/lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed wjazdem do Turcji przebyli Covid-19, na żadnym z tureckich przejść granicznych (lądowych, powietrznych, morskich) nie będą zobowiązani dodatkowo do okazania negatywnego wyniku testu PCR oraz będą zwolnieni z kwarantanny. Podróżni z Polski, którzy przy wjeździe do Turcji nie przedstawią dokumentu poświadczającego zaszczepienie lub przebycie choroby, zobowiązani są do przedłożenia negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie w ciągu 72 godzin przed wjazdem do Turcji lub negatywnego wyniku szybkiego testu antygenowego wykonanego maksymalnie w ciągu 48 godzin przed wjazdem do Turcji.

Podróżni z Afganistanu, Bangladeszu, Brazylii, RPA, Indii, Nepalu, Pakistanu i Sri Lanki, a także osoby, które przebywały w tych krajach w ostatnich 14 dniach przed przyjazdem do Turcji zobowiązane są do przedłożenia negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie w ciągu 72 godzin przed wjazdem do Turcji. Osoby te zostaną również skierowane na 14-dniową kwarantannę w miejsca wskazane przez wojewodów.

Podróżni z Wielkiej Brytanii, Iranu, Egiptu i Singapuru zobowiązani są do przedłożenia negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie w ciągu 72 godzin przed wjazdem do Turcji.

Ponadto przy wjeździe do Turcji na każdym przejściu granicznym wybrani podróżni mogą zostać poddani badaniu PCR przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Turcji. Po pobraniu wymazu osoby te zostaną zwolnione i będą mogły kontynuować podróż do miejsca docelowego. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik testu, zostaną poddane leczeniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcji dotyczącymi Covid-19. Osoby, które miały bliski kontakt z takimi chorymi zostaną objęte 14-dniową kwarantanną pod wskazanym przez siebie adresem, a w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu PCR przeprowadzonego na koniec 10. dnia kwarantanny zostaną z niej zwolnione. Osoby, u których stwierdzono tzw. wariant indyjski zostaną zwolnione z kwarantanny w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu PCR przeprowadzonego na koniec 14. dnia jej trwania.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja br. o godzinie 23:59.

Źródło: Ambasada Republiki Turcji, https://www.facebook.com/TCVarsovaBuyukelciligi

Honorowy Konsulat Generalny Republiki Turcji © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności.