Back to all Post

W dniach 25-27 września 2021 roku we Wrocławiu gościł Ambasador Republiki Turcji JE Cengiz Kamil Fırat. Podsumowujemy efekty rozmów na temat współpracy polsko-tureckiej.

Spotkania dotyczyły ważnych inicjatyw zarówno dla mieszkańców Wrocławia, jak i mniejszości tureckiej zamieszkującej Dolny Śląsk. W planach jest między innymi bezpośrednie połączenie lotnicze pomiędzy Wrocławiem a Turcją oraz partnerstwo z Izmirem. Kolejnym poruszonym tematem było utworzenie kierunku turkologia na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ambasador Cengiz K. Fırat został powitany we Wrocławiu przez Honorowego Konsula Generalnego Republiki Turcji Wojciecha Kamińskiego – Po raz pierwszy przywitaliśmy we Wrocławiu nowego Ambasadora Turcji. Ogromnie cieszymy się, że wreszcie możemy kontynuować rozmowy o współpracy, które wstrzymane zostały przez epidemię. W skład delegacji tureckiej weszli Radcowie Ambasady ds. Politycznych, Handlowych, Kulturalnych i Konsularnych oraz Dyrektor Generalny warszawskiego biura Tureckich Linii Lotniczych i Dyrektor Instytutu Yunus Emre Centrum Kultury Tureckiej.

25 września, w sobotę, miała miejsce uroczystość wręczenia insygniów konsularnych. Honorowy Konsul Wojciech Kamiński otrzymał z rąk Ambasadora Turcji pieczęć i listy komisyjne. Następnie Konsul i Ambasador spotkali się z lokalną mniejszością turecką. Podczas rozmów poruszone zostały sprawy formalno-prawne oraz możliwości wspierania wrocławskiej społeczności Turków przez Konsulat.

W drugim dniu wizyty Ambasador Turcji miał możliwość poznać Wrocław. Odwiedził historyczne centrum miasta i Panoramę Racławicką. Następnie JE Cengiz K. Firat, wraz z Honorowym Konsulem Wojciechem Kamińskim, udali się do Pałacu w Wojnowicach, gdzie spotkali się z władzami Kolegium Europy Wschodniej. Tego dnia wybrali się również na XII Międzynarodowy Turniej Charytatywny TAURON Giganci Siatkówki w Jelczu-Laskowice, w którym brały udział dwie tureckie drużyny: Fenerbahce Stambul i Galatasaray Stambul.

Ostatni, kluczowy dzień wizyty Ambasadora rozpoczął się spotkaniem z władzami miasta. Wrocław reprezentował Wiceprezydent Jakub Mazur – Jesteśmy bardzo wdzięczni za spotkanie i niezwykle szerokie spektrum potencjalnej współpracy. Wraz z Panem Ambasadorem mieliśmy okazję rozmawiać z przedstawicielami biznesu, kultury i świata nauki. Udało nam się omówić wiele zagadnień, które są niezwykle interesujące z perspektywy Wrocławia i Turcji. To przede wszystkim potencjał gospodarczy i liczne obszary współpracy pomiędzy wrocławskimi i tureckimi podmiotami. W tym kontekście rozmawialiśmy o możliwości bezpośredniego połączenia lotniczego z Turcją z wrocławskiego lotniska. W warstwie działań kulturalnych omawialiśmy konkretne projekty,  których obie strony powinny być częścią. Bardzo ucieszyło mnie także spotkanie z wrocławianami pochodzenia tureckiego. Jestem przekonany, że wszystko to zaowocuje nie tylko partnerstwem, ale również bardzo atrakcyjnymi wydarzeniami dla naszych mieszkańców.

Ambasador spotkał się również z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, panem Cezarym Przybylskim, który wyraził aprobatę w kwestii utworzenia bezpośredniego połączenia lotniczego pomiędzy Wrocławiem a Turcją. Marszałek wspiera również szerokie możliwości w zakresie współpracy regionalnej, wymiany kulturowej i studenckiej. Miałem przyjemność spotkać się z JE Cengiz Kamil Fıratem – Ambasadorem Republiki Turcji w Polsce. Nasze spotkanie miało wyjątkowy charakter, ponieważ była to pierwsza wizyta Pana Ambasadora na Dolnym Śląsku od momentu objęcia przez niego placówki dyplomatycznej w maju 2021 roku. – powiedział Marszałek Cezary Przybylski oraz dodał, iż – Spotkanie było okazją do opowiedzenia Panu Ambasadorowi o potencjale gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym naszego regionu. Rozmawialiśmy o współpracy w sferze edukacji, w tym między innymi o wymianie uczniów szkół oraz studentów uczelni wyższych, a także o tym, jak wspieramy dolnośląskich przedsiębiorców w zaistnieniu na rynkach zagranicznych dzięki takim projektom, jak „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”. W naszej rozmowie poruszyliśmy również ważny temat rozwoju połączeń lotniczych. Warto w tym miejscu podkreślić, że Port Lotniczy we Wrocławiu jest dla Dolnego Śląska przysłowiowym oknem na świat.

Jego Ekscelencja Cengiz K. Fırat spotkał się również z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim. Podczas rozmów poruszone zostały kwestie współpracy na różnych płaszczyznach  –  Cieszę się, że miałem okazję spotkać się z Ambasadorem Turcji Cengizem Kamilem Fıratem, podczas jego pierwszej oficjalnej wizyty na Dolnym Śląsku. Nasze rozmowy dotyczyły współpracy pomiędzy dolnośląskimi i tureckimi podmiotami. Poruszyliśmy także ważną kwestię, jaką jest utworzenie połączeń pomiędzy Wrocławiem a Turcją. Chciałbym podziękować Panu Wojciechowi Kamińskiemu, Konsulowi Generalnemu Republiki Turcji we Wrocławiu za zorganizowanie spotkania  –  powiedział Wojewoda.

Ambasador spotkał się także z Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, panią Patrycją Matusz. Rozmowy dotyczyły utworzenia nowego kierunku studiów – turkologii oraz rozszerzenia współpracy pomiędzy uczelniami wrocławskimi i tureckimi.

Pobyt Ambasadora w stolicy Dolnego Śląska zakończyły odwiedziny w Zachodniej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, gdzie rozmawiał z jej przedstawicielami oraz reprezentantami biznesu, innych uczelni wyższych i lokalnymi mediami. Po zakończeniu rozmów, Konsul Wojciech Kamiński wyraził wdzięczność dla Prezesa Marka Pasztetnika,  za pomoc w organizacji spotkania.

Podczas wizyty we Wrocławiu, Ambasador Turcji Cengiz K. Fırat miał okazję poznać miasto i spotkać się z jego przedstawicielami. Zostały poruszone ważne tematy współpracy polsko-tureckiej. Wierzymy, że takie wydarzenia są kluczowe dla zacieśniania współpracy pomiędzy państwami, a wizyta Ambasadora umożliwi rozszerzenie prac nad integracją międzynarodową, zarówno na płaszczyznach biznesowo – technologicznych, edukacyjnych, jak i kulturowych.

Honorowy Konsulat Generalny Republiki Turcji © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności.