Misja i Zadania

„Turcja to piękny kraj z długowiecznymi tradycjami oraz różnorodną kulturą. Mamy wiele możliwości wspólnego działania w różnorodnych dziedzinach. Misją konsulatu jest wzmacnianie relacji społecznych pomiędzy Turcją a Polską, wsparcie gospodarczej współpracy polsko-tureckiej i realizacja projektów biznesowych, turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Realizacja misji przebiegnie przy efektywnej kooperacji z tureckimi Konsulatami Honorowymi w Poznaniu i Gdańsku.”

Wojciech Kamiński, Honorowy Konsul Generalny Republiki Turcji we Wrocławiu

Zadania Konsulatu

Wsparcie obywateli i firm

Ważnym obszarem działań konsulatu jest udzielanie pomocy obywatelom Turcji mieszkającym i przebywającym na terenie województw podlegających konsulatowi oraz firmom tureckim działającym w Polsce. To bardzo istotne zadanie, ponieważ Polskę zamieszkuje obecnie około 12 tysięcy obywateli Turcji. Są wśród nich przede wszystkim przedsiębiorcy, a także studenci wyższych uczelni oraz wykwalifikowani pracownicy młodego pokolenia.

Inicjowanie wymiany

Istotnym zadaniem konsulatu jest wzmacnianie współpracy polsko-tureckiej w zakresie edukacji i inicjowania wymiany naukowej i studenckiej między uczelniami z Polski i Turcji. Obu krajom wymiana przyniesie wiele korzyści w sferze społecznej, kulturowej i gospodarczej.

Gospodarka, kultura, turystyka

Zadania konsulatu koncentrują się także na wymianie gospodarczej z Turcją, projektach kulturalnych i wsparciu rozwoju turystyki. Wszystkie podejmowane działania umocnią więzi polityczne, bliskie relacje handlowe i kulturowe oraz stosunki dyplomatyczne, które Polska i Turcja utrzymują od ponad 600 lat.

Honorowy Konsulat Generalny Republiki Turcji © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności.