Back to all Post

Ambasador o otwarciu Konsulatu

Turcję i Polskę łączy wyjątkowa wielowiekowa przyjaźń. W 2014 roku oba nasze kraje świętowały 600-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. Niewiele jest krajów na świecie, które mogą poszczycić się taką historią. Przez ponad 600 lat obydwa państwa utrzymywały silne więzi polityczne, a także bliskie relacje handlowe i kulturalne.

Turcja i Polska to dwie znaczące i dynamicznie rozwijające się gospodarki zarówno w skali europejskiej jak i globalnej. Współpraca gospodarcza między naszymi krajami będzie rozwijać się nadal, stanowiąc jedną z sił napędowych wzajemnych relacji. Spodziewamy się, że do końca bieżącego roku nasze obroty handlowe osiągną poziom siedmiu miliardów USD. Jesteśmy dumni z aktywności i osiągnieć działających w Polsce tureckich firm, którym powierzono generalne wykonawstwo różnych projektów inwestycyjnych. Ponadto przywiązujemy ogromną wagę do pogłębiania naszej współpracy w regionie, obejmującej projekty transportowe i komunikacyjne.

Z satysfakcją odnotowujemy, że w tym roku Turcję odwiedziła rekordowa liczba turystów z Polski – ponad 850 tysięcy osób. Mamy nadzieję, że wkrótce liczba ta wyniesie 1 milion. W przypadku zniesienia obowiązku wizowego nie ma powodu, by liczba tureckich turystów odwiedzających Polskę nie zwiększyła się znacząco w przyszłości. Wraz z rozwojem naszej współpracy gospodarczej, liczba Turków mieszkających w Polsce stopniowo wzrasta. Polskę zamieszkuje obecnie około 12 tysięcy obywateli tureckich. Są wśod nich przede wszystkim przedsiębiorcy, mieszkający w Polsce od 20-30 lat, a także studenci wyższych uczelni oraz wykwalifikowani pracownicy młodego pokolenia. Turcy i Polacy żyją i pracują w Polsce we wzajemnej harmonii.

Chciałbym w tym miejscu podkreślić ważną rolę, jaką na wszystkich polach turecko-polskiej współpracy odgrywają w dzisiejszych czasach konsulaty honorowe. Poprzez wszechstronną promocję mojego kraju w Polsce oraz pomoc tureckim obywatelom tu mieszkającym wnoszą one cenny wkład w umacnianie naszych więzi przyjaźni.

W kontekście wspaniałej wielowiekowej tradycji współpracy między naszymi krajami, jako Ambasador Turcji w Polsce podejmuję wszelkie możliwe wysiłki na rzecz jej dalszego pogłębienia. W tym duchu bardzo mnie cieszy fakt inauguracji działalności Honorowego Konsulatu Generalnego Republiki Turcji w pięknym mieście Wrocławiu, tętniącej życiem stolicy Dolnego Śląska, czwartym co do wielkości pod względem liczby mieszkańców mieście w Polsce, głównym ośrodku przemysłowym, handlowym i komunikacyjnym regionu.

Wrocław to także wiodący ośrodek kultury i edukacji, miejsce gdzie działa wiele teatrów, i gdzie organizowane są ważne festiwale. To również uznany ośrodek akademicki, w którym nauki pobiera ponad 130 tysięcy studentów, także tych z Turcji. Wobec powyższego mogę stwierdzić, że wraz z inauguracją tutejszego Honorowego Konsulatu Generalnego wypełniliśmy wreszcie lukę w ważnym miejscu mapy Polski. Jestem przekonany, że nowo otwarty Konsulat Honorowy w stolicy Dolnego Śląska będzie efektywnie współpracował z tureckimi Konsulatami Honorowymi w Poznaniu i Gdańsku.

Pan Wojciech Jacek Kamiński, Honorowy Konsul Generalny Republiki Turcji we Wrocławiu jest w pełni oddany sprawie wzniesienia naszych już znakomitych relacji dwustronnych na nowe wyżyny. Życzę mu wszelkiej pomyślności w pełnieniu tej zaszczytnej honorowej misji.
Honorowy Konsulat Generalny Republiki Turcji © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności.